Jornada Tècnica: Producció de blat tou de qualitat en el regadiu del Canal Segarra-Garrigues

14 de Juny de 2019, Coscó i Verdú.

La Fundació Mas Badia i l’Associació ACORD, organitza en el marc del PECT Motors pel Segarra-Garrigues, projecte de desenvolupament rural cofinançat pel Fons de Desenvolupament Regional Europeus i la Diputació de Lleida, una jornada de mostra dels assajos implementats aquesta campanya 2018-2019 a Coscó i Verdú.

El conreu del blat tou, quan es realitza en regadiu, permet assolir amb major facilitat els requeriments de qualitat de la industria farinera. Per això, és
fonamental una correcta elecció de la varietat i gestió de les pràctiques culturals, principalment la fertilització nitrogenada.

En el mercat hi ha oferta molt important de varietats que difereixen en productivitat, cicle, resistència a malalties i accidents, qualitat, etc. En aquest sentit és fonamental conèixer la seva adaptació a cada zona productora.

Un dels paràmetres demandats per la indústria farinera és el contingut en proteïna. Aquest depèn de varis factors, entre ells la varietat, la climatologia
de la campanya, la fertilització nitrogenada, etc. La nutrició en nitrogen del cultiu ha de garantir que la planta disposi d’aquest nutrient durant el període de formació del gra. En aquest sentit pot ésser d’interès l’ús d’adobs estabilitzats.

Aquesta jornada s’organitza en el marc del projecte PECT Motors pel Segarra-Garrigues, en el qual es promouen actuacions que contribueixen al
creixement econòmic del territori impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb agroindústries.
La Fundació Mas Badia s’encarrega dels estudis d’innovació i desenvolupament tecnològic en la utilització de l’aigua de reg en blat de qualitat amb
interès fariner, en aquest cas, per a la producció de massa de pizza per a Casa Tarradellas, una de les agroindústries motores del PECT Motors per al
Segarra-Garrigues.