Reunió del Consell Consultiu d’Empreses i Entitats del PECT motors Segarra-Garrigues

En el marc de la Governança del PECT motors Segarra-Garrigues, projecte de desenvolupament rural cofinançat pel Fons de Desenvolupament Regional Europeus i la Diputació de Lleida, el passat dimecres dia 3 de març, va tenir lloc la reunió del Consell Consultiu d’empreses i entitats que col·laboren en el PECT motors Segarra-Garrigues amb un total de 32 assistents. Aquests òrgans formen part de la Mesa Executiva del PECT.

En el CONSELL CONSULTIU ENTITATS, s’integren les seves ENTITATS membres del PECT i no membres que estan al territori (Ajuntaments , Consells Comarcals, Entitats, Centres de recerca, …) . Tenen l’objectiu de vetllar perquè es mantingui l’orientació del PECT cap a les finalitats de desenvolupament territorial marcades i podrà ser ampliat amb noves entitats que s’hi vagin interessant.

En el CONSELL CONSULTIU EMPRESARIAL, s’integren les EMPRESES vinculades directa i indirectament al PECT (explotacions, comunitat de regants, empreses, cooperatives,…). Tenen l’objectiu de vetllar perquè es mantingui l’orientació del PECT cap a les necessitats del teixit empresarial del territori S-G i de la mateixa manera que el Consell d’Entitats  podrà ser ampliat amb noves empreses que s’hi vagin interessant.

La reunió es va fer telemàticament, amb un 100% d’assistència d’empreses i en total un 87% d’assistència respecte als convocats.

Desprès de la salutació per part de l’òrgan de coordinació del PECT a càrrec de la regidora de Governació, seguretat i promoció econòmica de l’Ajuntament de Tàrrega, Núria Robert, es va fer una exposició d’uns 45 minuts de la situació global del PECT, els resultats que es van obtenint i la previsió de futur del mateix, a càrrec d’Antoni Pujol, el president d’ACORD que desenvolupa la funció de la Direcció Tècnica del PECT.

Us podeu descarregar la presentació en el següent enllaç: ENLLAÇ PRESENTACIÓ